Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu outils | Aller au menu inter-lac | Aller aux liens divers | Aller à la recherche

Menu de langues

Accueil  >  Réseau Inter-lacs  > Jezioro Tisza (W?gry)
Wyslij do przyjaciela

Jezioro Tisza (W?gry)

 

Sie? mi?dzy jeziorami europejskimi: Jezioro Tisza (W?gry)

Jezioro Tisza (W?gry) - JPEG - 20.2 kb
Jezioro Tisza (W?gry)

Po?o?one na wschodzie kraju, jezioro Tisza powsta?o w sposób sztuczny poprzez wybudowanie zapory na rzece o tej samej nazwie, b?d?cej dop?ywem Dunaju. Sk?ada si? z zespo?u ?rodowisk wodnych zajmuj?cych powierzchni? 12.500 ha i ??cz?cych obszary wodne i tereny podmok?e. Cz??? terenu obj?ta jest ?cis?? ochron? (podlega Parkowi Przyrody „Hortobágy” i zaklasyfikowana zosta?a jako ?wiatowe Dziedzictwo), pozosta?e obszary wykorzystywane s? na cele turystyki lub sportu. Mo?na tam tak?e uprawia? w?dkarstwo rekreacyjne. Tama pe?ni funkcj? elektrowni wodnej i stanowi ochron? przeciwpowodziow?. U?atwia równie? nawadnianie przyleg?ych terenów rolniczych.

W ramach partnerstwa mi?dzy jeziorami, Tisza reprezentowane jest przez Prezesa Rady Rozwoju jeziora Tisza.

 Góra strony

Plus d'infos

Actualités

  • 1er juin 2023

    Bienvenue dans mon jardin au naturel

    Depuis plusieurs années, le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu est partenaire du (...)
  • 30 mai 2023

    Colloque sur la gestion quantitative

    La Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin versant de Grand-lieu a initié en 2022 un (...)
Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers enregistrés sur votre terminal lors de votre visite sur le site. Vous pouvez accepter ou refuser leur dépôt.
Préférences de confidentialité

Cookies obligatoires

Cookies analytiques

Politique de confidentialité