Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu outils | Aller au menu inter-lac | Aller aux liens divers | Aller à la recherche

Menu de langues

Accueil  >  Réseau Inter-lacs  > Jezioro Tisza (W?gry)
Wyslij do przyjaciela

Jezioro Tisza (W?gry)

 

Sie? mi?dzy jeziorami europejskimi: Jezioro Tisza (W?gry)

Jezioro Tisza (W?gry) - JPEG - 20.2 kb
Jezioro Tisza (W?gry)

Po?o?one na wschodzie kraju, jezioro Tisza powsta?o w sposób sztuczny poprzez wybudowanie zapory na rzece o tej samej nazwie, b?d?cej dop?ywem Dunaju. Sk?ada si? z zespo?u ?rodowisk wodnych zajmuj?cych powierzchni? 12.500 ha i ??cz?cych obszary wodne i tereny podmok?e. Cz??? terenu obj?ta jest ?cis?? ochron? (podlega Parkowi Przyrody „Hortobágy” i zaklasyfikowana zosta?a jako ?wiatowe Dziedzictwo), pozosta?e obszary wykorzystywane s? na cele turystyki lub sportu. Mo?na tam tak?e uprawia? w?dkarstwo rekreacyjne. Tama pe?ni funkcj? elektrowni wodnej i stanowi ochron? przeciwpowodziow?. U?atwia równie? nawadnianie przyleg?ych terenów rolniczych.

W ramach partnerstwa mi?dzy jeziorami, Tisza reprezentowane jest przez Prezesa Rady Rozwoju jeziora Tisza.

 Góra strony

Plus d'infos

Actualités

  • 1er février 2023

    Signature du CT Eau 2022-2027

    Un grand moment pour le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu et toute son équipe ! (...)
  • 31 janvier 2023

    Journée Mondiale des Zones Humides 2023

    A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides beaucoup de structure nous ont (...)
Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers enregistrés sur votre terminal lors de votre visite sur le site. Vous pouvez accepter ou refuser leur dépôt.
Préférences de confidentialité

Cookies obligatoires

Cookies analytiques

Politique de confidentialité