Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu outils | Aller au menu inter-lac | Aller aux liens divers | Aller à la recherche

Menu de langues

Accueil  >  Réseau Inter-lacs
Wyslij do przyjaciela

Sie? mi?dzy jeziorami europejskimi

 

Sie? obejmuje obecnie 4 nizinne jeziora na terenie Europy: jezioro Grand-Lieu (Francja), jezioro Tisza (W?gry), jezioro Albufera (Hiszpania) i jezioro Miedwie (Polska).

Mapa Europy z 4-ema jeziorami - GIF - 102.5 kb
Mapa Europy z 4-ema jeziorami

Utworzono j? 2006 roku, w oparciu o istniej?ce powi?zania mi?dzy Departamentem Loary Atlantyckiej i kilkoma wspólnotami europejskimi. Sie? umo?liwia wymian? i refleksje w kwestiach zwi?zanych z zarz?dzaniem poszczególnymi jeziorami, zw?aszcza w odniesieniu do dwóch dyrektyw europejskich: Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Natura 2000 (wszystkie 4 jeziora nale?? do obszarów Natura 2000).

Wszystkie kraje

Dokumenty zalaczone

pdf
Dokument PDF - 12.4 kb - Opublikowane w dniu 2 listopada 2012

List intencyjny

Actualités

  • 6 octobre 2022

    Visite des chantiers par le SBVGL

    Le mardi 4 Octobre toute l’équipe du SBVGL s’est rendue sur le terrain. Objectif de (...)
  • 12 septembre 2022

    Formation "test au CPIE Logne Grand-Lieu

    Dans le but d’informer aux enjeux de l’eau, le CPIE Logne Grand-Lieu a préparé une (...)
Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers enregistrés sur votre terminal lors de votre visite sur le site. Vous pouvez accepter ou refuser leur dépôt.
Préférences de confidentialité

Cookies obligatoires

Cookies analytiques

Politique de confidentialité